ONTWERP IDENTITEIT WARMTESTAD

De gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen willen de stad duurzamer maken. Dat doen ze onder meer met de oprichting van WarmteStad: een nieuw nutsbedrijf gericht op aardwarmte. Met deze vorm van duurzame energie kan de stad verwarmd én gekoeld worden. WarmteStad is een belangrijke stap in de ambitie van Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn.

Studio de Ronners ontwierp de visuele identiteit van WarmteStad, bestaande uit een huisstijl met een woordbeeld/logo, een correspondentieset, projectbrochures, campagnemateriaal en een animatie waarmee bewoners geïnformeerd worden over aardwarmte.

Opdrachtgever: WarmteStad
Fotografie: Wij zijn Kees