ANIMATIE OVER DE WERKING VAN GEOTHERMIE

Onder de noordelijke wijken van de stad Groningen bevindt zich een warmtebron die 10.000 huishoudens van warmte kan voorzien. WarmteStad, een nieuw nutsbedrijf van de gemeente Groningen en het Waterbedrijf Groningen, gaat deze bron exploiteren. Om potentiele klanten en huishoudens te informeren, maakte studio de Ronners een animatie over de toepassing van Geothermie.

Opdrachtgever: WarmteStad
Animatie: Sietse Veenman
Tekst animatie: Complod