Drukwerk voor Noorderlink

IDENTITEIT VOOR NOORDERLINK

Noorderlink is een samenwerkingsverband van de grootste werkgevers van Noord-Nederland. De organisatie richt op de uitwisseling van kennis, expertise en best practices tussen de aangesloten partners. Daarnaast profileert Noorderlink het noorden als een aantrekkelijke woon- en werkomgeving voor bestaande en nieuwe werknemers van binnen en buiten Noord-Nederland.

Op weg naar een nieuwe website organiseerde studio de Ronners samen met Femke de Jonge een strategische sessie met de opdrachtgever en het ontwikkelteam. De uitkomsten vormden de basis voor de nieuwe Noorderlink dynamische huisstijl die alle verschillende producten in een lijn kan brengen. De start is een nieuwe website.

Opdrachtgever: Noorderlink
Partner: Femke de Jonge | The Young
Front end: Martijn van Bachum
Fotografie: Wij Zijn Kees