JUBILEUMBOEK DE CONSTANTE VAN MOLENDRIFT

Molendrift is een grote hulpverleningsinstelling gespecialiseerd in gedrags-, opvoedings-, leerproblemen, problemen met betrekking tot het werk en omgangsproblemen in de ruimste zin van het woord. Ter ere van het 25 jarig jubileum vertelt De constante van Molendrift het verhaal van de instelling, in tekst, fotografie en infographics.

Tekst en redactie: Frans Kerver
Fotografie: Marieke Kijk in de Vegte