140 jaar Waterbedrijf Groningen

GOUD WATER

Het Waterbedrijf Groningen werd in 1879 opgericht door twee Friese huisartsen: Simon Eduard Oudschans Dentz en Markus Jan Baart de la Faille. Kort daarvoor was bekend geworden dat vervuild drinkwater uit waterputten, kanalen of waterwagens de belangrijkste oorzaak was voor ziektes als cholera, tyfus, diarree en dysenterie. Tegenwoordig is er niets meer te merken van deze roerige geschiedenis. Waterbedrijf Groningen is nu een maatschappelijke onderneming die de waterbelangen in de regio duurzaam veiligstelt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en samenwerking zijn leidend in de bedrijfsvoering.

We bedachten de naam ‘Goud Water’. De naam verwijst naar de blonde kleur van het bier. In het Gronings dialect betekent Goud bovendien goed. Hiermee verwijzen we naar de hoge kwaliteit van het water en natuurlijk naar de kwaliteit van het bier. Ook verwijst de naam naar de helende kracht die vroeger aan bier werd toegeschreven. Op de verpakking en het etiket keren ook de namen van de oprichters van het Waterbedrijf Groningen terug: Dentz De La Faille.

De kleuren en het gebruik van lijnen en cirkels in goudfolie verwijzen naar grafische elementen en kleurgebruik van advertenties en etiketten uit de periode van oprichting: eind 19e eeuw