Building the Future of Health

— European Design Award —
Finalist, information website (categorie), 2017

EEN INTERDCIPLINAIR CONGRES

Building the Future of Health was een interdisciplinair congres, gericht op wetenschap, gezondheidszorg, architectuur en beleid. Daarnaast vond er een speciaal buitenprogramma plaats voor bezoekers en inwoners van de stad Groningen: BTFOH Open Air.

Studio de Ronners vertaalde de veelheid aan thema’s naar een heldere modulaire identiteit: een (door)vertaling van de congrestitel en ondertitel Building the Future of Health: Game changing concepts for Healthy Ageing and the built environment. Bewegende modulaire bouwstenen laten de dynamiek van het congres zien en dienden als metafoor voor de vraagstukken die tijdens het congres werden gepresenteerd. De typografische onderlaag en de herhaling van woorden heeft de functie om over een onderwerp of product te communiceren.

De modulaire blokken lagen ook aan de basis van de routing en signing op de congreslocatie: het University Medical Centre Groningen. Tijdens het congres was het ziekenhuis volop in bedrijf. Daarbij diende de BTFOH-huisstijl ‘te concurreren’ met de standaard routing van het ziekenhuis. Omdat het congres steeds andere zalen en lokalen gebruikte, werd een serie flexibele (en steriele) lichtgewicht borden gemaakt.