TENT Rotterdam

— European Design Award —
Finalist, 2016

TENT Rotterdam

TENT, het Rotterdamse platform voor hedendaagse kunst, ging meerdere tentoonstellingen per event tegelijkertijd programmeren en wilde meer gaan inzetten op online communicatie. In de nieuwe huisstijl voor de tentoonstellingen hebben we deze wensen vertaald naar een format dat eenvoudig te gebruiken is in digitale media. Het format is een op een over te zetten naar print, en maakt het mogelijk om over meerdere tentoonstellingen tegelijkertijd te communiceren door de inzet van modulaire blokken in het ontwerp.

Online communicatie

Omdat er nu meerdere tentoonstellingen in dezelfde ruimte te zien zijn die als het ware een strijd om de bezoeker met elkaar aangaan, gingen we uit van het sportveld als basis voor het grafische ontwerp. Elke tentoonstelling kreeg zijn eigen lijnenspel dat afgeleid is van verschillende sportvelden zoals een tennisbaan, basketbalveld of volleybalveld. Van de gedrukte uitnodiging maakten we een af te scheuren toegangsticket, waarbij de tentoonstellingen van elkaar zijn gescheiden door perforatielijnen.

Een digitaal speelveld

Van web naar print

De modulaire blokken en het web-based font, samen met de speelse grafische lijnvoering, zijn op alle digitale kanalen makkelijk toe te passen en direct te vertalen naar print: een hole-in-one voor TENT! De vormgeving zorgde voor een efficiëntere manier van werken voor TENT en de studio.

Modulaire blokken

Het minimale lijnen- en kleurenspel keert terug in de gehele vormgeving van iedere tentoonstelling. De entreewand van de tentoonstelling, de ramen, de zaalteksten, titelbordjes en de teaser hebben dezelfde vormgeving als de online communicatie-uitingen.

Expositie vormgeving

Event photography: Aad Hoogendoorn
Motion design: Sietse Veenman