Overzicht uitnodigingen Tent Rotterdam

— European Design Award —
Silver, 2015

TENT, PLATFORM VOOR HEDENDAAGSE KUNST IN ROTTERDAM

TENT is een platform voor hedendaagse kunst met stevige wortels in de stad Rotterdam. Het platform dient als springplank voor jonge kunstenaars en curatoren, treedt op als ambassadeur van de Rotterdamse kunst en positioneert beeldende kunst uit de stad in een lokale, nationale en internationale context.

Springplank voor jonge kunstenaars en curatoren

TENT had de behoefte zich beter te profileren. Belangrijke wensen waren het vergroten van de zichtbaarheid, de creatie van meer eenheid en het neerzetten van een sterk cultureel merk. Bovendien onderstreepte TENT het belang van een onderscheidende positie, zeker in een tijd waarin de cultuursector onder druk staat en inkomsten uit subsidies teruglopen.

Bouwen aan een sterk cultureel merk

TENT’s claim in Rotterdam

De nieuwe huisstijl moest TENT’s claim op het culturele landschap uitdragen, echter zonder afbreuk te doen aan de inhoud. Sterker, de inhoud moest juist zichtbaarder worden. In antwoord hierop introduceerde studio de Ronners een markeerlijn die als een rode draad door de vormgeving loopt. De lijn verbindt en onderstreept waar TENT voor staat. Tegelijk staat de lijn voor de positie van TENT als toonaangevend kunstinstituut.

Een markeerlijn als rode draad in de vormgeving

Voor ieder campagnebeeld wordt uit het werk van de betreffende kunstenaar of tentoonstelling een abstract lijnenspel gestileerd. Dit dient vervolgens als ‘tag’ op de uitnodiging, de gevel van het pand, de raambelettering en de entreewand. De typografie en de ‘tag’ geven het brutale karakter van TENT weer.

Een brutale 'tag' als campagnebeeld

Event fotografie: Aad Hoogendoorn
Expositie fotografie: Janssen/Adriaans