Een identiteit voor Platform31

ONTWERP HUISSTIJL PLATFORM31

Steden, regio’s en dorpen zijn continu in beweging. Professionals en organisaties moeten kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Platform31 brengt, samen met partners, de juiste onderwerpen op de agenda en vindt antwoord op sociale, ruimtelijke en economische vraagstukken van vandaag en morgen. Bovendien biedt het een podium voor nieuwe geluiden en een inspirerend netwerk van denkers en doeners. Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? En wat kunnen we leren vanuit het werkveld?

Platform31 is dé kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling.

Platform31 ontstond in juni 2012 uit een samensmelting van vijf prominente onderzoeks- en kennisinstellingen: KEI, Nicis, Nirov en SEV. Zo’n fusie gaat vrijwel nooit als vanzelf. Iedere organisatie heeft een eigen cultuur. Het is dan van belang nieuwe perspectieven te bieden en voorbij de horizon te kijken. Een sterke nieuwe identiteit die mee kan groeien met de organisatie is daarbij erg belangrijk.

Een nieuwe identiteit die meegroeit met de organisatie.

HUISSTIJL IMPLEMENTATIE

Platform31 vroeg studio de Ronners om een geheel nieuwe indentiteit te ontwikkelen voor de nieuwe fusieorganisatie. Hieronder viel ook een doordachte en stapsgewijze implementatie van de nieuwe huisstijl. Samen met de opdrachtgever organiseerde studio de Ronners daartoe eerst een interne workshop. Deze interne campagne bood volop ruimte voor ideeën over de nieuwe organisatie en een bijpassende identiteit. De workshop leverde waardevolle informatie op voor de ontwikkeling van de huisstijl. Bovendien hielp het bij de ‘acceptatie van het nieuwe’.

Ruimte geven aan visies en ideeën als basis voor een nieuwe identiteit

Iedere huisstijl moet makkelijk inzetbaar en toe te passen zijn. Gebruiksvriendelijkheid staat voorop. Dat betekent dat organisaties makkelijk zelf aan de slag moeten kunnen met een nieuwe identiteit. Voor Platform31 ontwikkelden studio de Ronners handige tools. Daarbij werkten we samen met ervaren template bouwers. De tools zijn te gebruiken voor publicaties van de eigen Platform31 uitgeverij tot rapporten en verslagen.

Gebruiksvriendelijkheid staat voorop

Bouw je huisstijl tot een sterk merk

Werken met een huisstijl wordt makkelijker wanneer de handleiding compact en helder is. Daarom is gekozen voor een digitaal en interactief document dat snel en duidelijk de beschikbare toepassing van het logo toont. Hetzelfde geldt voor lettertypes, kleurgebruik en andere huisstijl-elementen. De heldere, klantgerichte opzet zorgt dat de identiteit krachtig neergezet kan worden. Zo kan Platform31 zelfstandig verder bouwen aan een sterk merk..

Makkelijk werken met een eigen huisstijl