Building the Future of Health

— European Design Award —
Finalist, information website (categorie), 2017

Een interdisciplinair congres

Building the Future of Health was een interdisciplinair congres, gericht op wetenschap, gezondheidszorg, architectuur en beleid. Daarnaast vond er een speciaal buitenprogramma plaats voor bezoekers en inwoners van de stad Groningen: BTFOH Open Air.

Het congres

Studio de Ronners vertaalde de veelheid aan thema’s naar een heldere modulaire identiteit: een (door)vertaling van de congrestitel en ondertitel Building the Future of Health: Game changing concepts for Healthy Ageing and the built environment. Bewegende modulaire bouwstenen laten de dynamiek van het congres zien en dienden als metafoor voor de vraagstukken die tijdens het congres werden gepresenteerd. De typografische onderlaag en de herhaling van woorden heeft de functie om over een onderwerp of product te communiceren.

Modulair bewegende blokken

De modulaire blokken lagen ook aan de basis van de routing en signing op de congreslocatie: het University Medical Centre Groningen. Tijdens het congres was het ziekenhuis volop in bedrijf. Daarbij diende de BTFOH-huisstijl ‘te concurreren’ met de standaard routing van het ziekenhuis. Omdat het congres steeds andere zalen en lokalen gebruikte, werd een serie flexibele (en steriele) lichtgewicht borden gemaakt.

Flexibele signing en routing

A dynamische website

Het congres beschikte over een uitgebreide website met programma-informatie en diverse functionaliteiten. Gebruiksvriendelijkheid stond voorop. Daarbij diende de site ook perfect te functioneren op smartphones en tablets zodat bezoekers tijdens de conferentie snel informatie konden ophalen.

De website is volledig responsive en dankzij de blokkenstructuur optimaal te gebruiken op smartphone en tablet. Daarnaast toont de site zich natuurlijk optimaal op een groter computerscherm. Hierdoor was het maken van een aparte (dure) app niet meer nodig.

Responsive

We vertaalden het programma naar een flexibel blokkenschema waarbinnen iedere bezoeker zijn of haar eigen programma kon samenstellen. Daarbij werden de door de bezoeker geselecteerde blokken bijeengebracht in een persoonlijke agenda. Als hulpmiddel bouwden we een filtersysteem in. Dit stelde bezoekers in staat selecties te maken op dag, type event (lezing, workshop, paneldiscussie), spreker, thema en subthema.

Een persoonlijke agenda